logo crveni krst
logo crveni krst


Likovni konkurs ” Krv život znači ” 2011.

Konkurs  se raspisuje  za likovne radove  na  temu  dobrovoljnog, anonimnog  i  neplaćenog davalaštva  krvi  koji  nosi  naziv  ” Krv  život  znači”.

Na  konkursu  imaju pravo  učešća   svi  učenici  osnovnih i srednjih  škola  na  području  Grada  Subotica  uz  korišćenje  svih  poznatih  tehnika  likovnog  izražavanja   sa  dozvoljenim formatima  radova  od 35  cm   x  50 cm.

Konkurs  je  raspisan   dana 21.  februara  2011.  godine   a  zatvara se   08. aprila  2011.  godine.  Radovi se  dostavljaju lično  ili poštanskom  pošiljkom na adresu: CRVENI  KRST  SUBOTICA – GRADSKA  ORGANIZACIJA,  Trg  žrtava  fašizma  broj  3.

PROPOZICIJA KONKURSA

„ KRV ŽIVOT ZNAČI „  2011.

 

  

1.       Konkurs  se  raspisuje  za   likovne radove  na  temu  dobrovoljnog, anonimnog  i  neplaćenog davalaštva krvi koji  nosi naziv „ Krv  život  znači „.

2.       Na  konkursu  imaju pravo  učešća  svi  učenici  osnovnih  škola na teritoriji  Grada  Subotica.

3.       Sve  tehnike  likovnog  izražavanja  su dozvoljene  do formata  35 cm  x 50 cm.

4.       Konkur se  raspisuje  od  16. februara  zaključno  sa   08.  aprilom  2011. godine.

5.       Radovi iz škola moraju da se dostave Crvenom krstu Subotica– gradskoj organizaciji do 06.04 2011.

6.       Kategorije  učenika koji šalju radove:

·         Đaci  od   I   do  IV  razreda

·         Đaci  od   V  do  VIII  razreda

7.       Svi radovi na poleđini  moraju   sadržati  sledeće podatke:

·         Ime  i  prezime  autora

·         Naziv škole  i  razred

·         Naziv grada  ili  opštone –  naselja

·         Ime  i  prezime  nastavnika

8.       Crveni krar Subotica – gradska organizacija  ( stručni  tročlani žiri ) od svih  prispelih radova odabraće  tri najuspešnija rada u svakoj kategoriji  koji će  i  nagraditi.

9.       Prvoplasirani radovi  iz obe kategorije biće upućeni Crvenom krstu Srbije  gde će učestvovati na državnom konkursu  na  istu temu.

10.    Prvo plasirani rad  odnosno njegov autor  biće nagrađen letovanjem u dečjem odmaralištu  Crvenog krsta Srbije u Baošićima ( Crna Gora ) u vremenu od  04. 08  do  13. 08 2011. godine.

11.    Likovne radove  bez   potpunih  podataka,  BEZ  ZNAKA CRVENOG KRSTA  , NEĆE BITI  RAZMATRANI.

12.    Dostavljeni radovi na konkurs  se  ne  vraćaju  autorima.


Objavljeno : Feb 24 2011 | Objavljeno pod Razno |