logo crveni krst
logo crveni krst


Kamp: ” JAKA KARIKA 2015.”

U periodu od 01.10. do 04.10 2015. u poseti Crvenom krstu Subotica boravili su sekretari i predsednici iz organizacija Crvenog krsta Bar, Ohrid, Trebinje i Kragujevac. Tom prilikom analiziran je kamp “JAKA KARIKA 2015” koji je tokom juna održan u Ohridu i dogovorene su zajedničke aktivnosti ovih organizacija za naredni period.
Tokom posete, gostima su predstavljene aktuelne aktivnosti Crvenog krsta Subotica, a potpisan je i sporazum o programskoj saradnji organizacije Crvenog krsta Subotica sa Crvenim krstom Bar i Crvenim krstom Trebinje – gradskom organizacijom


Objavljeno : Oct 04 2015 | Objavljeno pod Razno |