logo crveni krst
logo crveni krst


Istorijat Crvenog krsta Srbije

Двадесетпетог јануара, по старом календару, односно 6.фебруара по новом, 1876.године, на иницијативу др Владана Ђорђевића, угледног војног лекара, у Дворани београдске општине, основано је Српско друштво Црвеног крста. За првог председника изабран је Митрополит Михајло Јовановић, а Управу је чинило неколико угледних грађана тадашње Србије. Прочитај више