logo crveni krst
logo crveni krst


Istorijat Crvenog krsta Vojvodine

U krajevima današnje Vojvodine, koji su se nalazili pod Austro-Ugarskom, bilo je aktivnosti na formiranju organizacija Crvenog krsta još od samih početaka ove organizacije: Pančevo 1881. godine dobija prvu filijalu, Novi Sad 1882. godine, potom Bela Crkva 1884., Subotica 1886…Novosadsku filijalu nazivaju i “Zadruga” koja je imala zadatak da “…u slučaju rata podiže bolnice za ranjenike i da se za njihovu negu stara…”. Prvi predsednik bio je Teodor Hirš. Pročitaj više