logo crveni krst
logo crveni krst


Grb Crvenog krsta Srbije, Subotice

Zvanični amblemi Crvenog krst Srbije i Subotice koji mogu da se koriste u štampanim i televizijskim medijima bez ikakvih izmena na njima.

logo-subotica