logo crveni krst
logo crveni krst


Pomogli su Crvenom krstu Subotice…

fidelinka

AD Komapanija „FIDELINKA“ Subotica
– Nesebična podrška programa Kuhinje Crvenog krsta u proizvodima Kompanije.

Od početka realizacije programa ” kuhinja Crvenog krsta ” kompanija je izuzetno puno doprinela da se program ostvari u punom obimu .  Posle   četvoromesečne paiuze, kompanija  od  septembra  meseca  ponovo   podržava  program   svojom domacijom.
_____________________________________________________________________
željezničar
AD Kompanija „ŽELJEZNIČAR“ Subotica
– Nesebična podrška programa Kuhinje Crvenog krsta kao i dugogodišnja podrška drugih socijalnohumanitarnih aktivnosti organizacije ( obezbeđivanje garderobe ).
_____________________________________________________________________

voj put
AD Kompanija „VOJPUT“ Subotica
– Nesebična podrška programa Kuhinje Crvenog krsta unazad više godina.

Zahvaljujući izuzetnoj podršci tokom 2008 godine, obezbeđeno je u kontinuitetu 80 obroka za mesne zajednice : Centar I, Centar II, Centar III i Dudova šuma.
_____________________________________________________________________

loher
Kompanija “Loher Elektro” Subotica.

Svojom donacijom kompanija je omogućila dodatne aktivnosti i razvoj u oblasti prve pomoći, pripreme i delovanje u nesrećama kao i spasilaštvo na vodi.

_____________________________________________________________________

miren
“Miren” DOO Subotica.

Privredno društvo od 2000. godine u kontinuitetu podržava program kuhinja Crvenog krsta tehničkim uslugama i drugim donacijama.

Značajnu podršku je obezbedio prilikom adaptacije zgrade – sedišta Crvenog krsta Subotica.

_____________________________________________________________________

miren
“Zavod za javno zdravlje” Subotica.

Zahvaljujući   izuzetnoj  saradnji  u oblasti   edukacije  i  promovisanja   zdravlja  u   kalendarskim aktivnostima   vezano  za  prevenciju  zdravlja  poistižu    se    izuzetni   rezultati.

Zavod za javno zdravlja  u Subotici   raspolaže sa  izuzetnim  stručnim timom   koja  neposredno  daje  svesrdnu  podršku   Crvenom krstu Subotica  u realizaciji    svojih kao  i zajedničkih akcija.

_____________________________________________________________________

subotica.com
“Subotica.com – Grad na dlanu”