logo crveni krst
logo crveni krst


Dobrovoljno davalaštvo krvi

briga-stari

Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 7 tačka 4, Član 8, Član 13. Zakon o lokalnoj samoupravi

U skladu sa nacionalnim programom edukacije i motivacije u dobrovoljnom davalaštvu krvi Crveni krst Subotice će realizovati sve obaveze koje proističu iz same funkcije organizacije , što prvenstveno znači programsko utemeljenje i kontinuirani rad sa različitim populacionim grupama u cilju razvijanja i podizanja svesti o suštinskoj potrebi za obrazovanjem – edukacijom , regrutovanjem i zadržavanjem neplaćenih , altruistički opredeljenih dobrovoljnih davalaca krvi.

Pročitajte više…