logo crveni krst
logo crveni krst


Narodna kuhinja

briga-stari Besplato korišćenje toplog obroka je veoma velika humanitarna podrška gradjanima i njihovim porodicama koje je sticaj okolnosti doveo u takvu životnu situaciju da im je to jedini, preostali izbor.

Preteća programa narodnoh kuhinja, uslovno rečene, je kuhinja koju je 1993 godine formirao i pokrenuo Crveni krst Subotice da bi barem delimično sanirao posledice aktuelne ekonomske krize kao što je glad i nezaposlenost.

U kuhinji je izdavan ručak nezaposlenima kao i penzionerima sa izuzetno niskim primanjima praktično licima u stanju socijalne potrebe Narodne kuhinje ili kuhinje Crvenog krsta i distribucija besplatnih obroka, postaju aktuelni poslednje decenije dvadesetog veka zbog poznatih dogadjanja na našim prostorima i predstavlja jednu izuzetnu meru podrške socijalno najugroženijem stanovništvu u cilju prevladavanja problema i stanja izazvanih osiromašenjem i velikim padom životnog standarda.

01 02 03

04 05 06

Program  narodne  kuhinje se  sa  uspehom  realizirao   i  proteklih  godina .  U   2009.  godini  distribuirano  je ukupno   163.550  obroka ;  2010.  godine  distribuirano  je  165.100 obroka  a  za 2011.  godinu  planira  se  distribucija  ukupno 253.000  obroka. Planski  broj  korisnika dnevno  je hiljadu  najugroženijih sugrađana, a hrana se deli  u ukupno 24  mesne  zajednice od  postojećih  36.

Kao  izraziti problem  u realizaciji  programa    je   distributivno  vozilo   koji je  ” staro ”  i  sa  pređenih  izuzetno  puno kilometara. Dnevna  maršruta  vozila je oko  250  km.

I  ovom  prilikom    se  obraćamo  prvenstveno  posetiocima  ove stranice, da   nam  sugerišu ili  konkretno predlože    odnosno  iniciraju   obezbeđivanje  NOVOG  VOZILA  za distribuciju hrane   u   kontekstu    donacije.

Ovao  relativno veliko pomeranje  broja  korisnika  odnosno  broja  distribuiranih  obroka   može se   pripisati   većem  stepenu   angažovanja  lokalnih  vlasti u  obezbeđivanju  finansijskih sredstava  za  realizaciju  programa  kuhinje  u budžetu Grada  Subotica s jedne strane kao i   zbog  realnih  izgleda za  obezbeđivanjem  robnih donacija  od strane Vlade R. Srbije za  programe narodnih  kuhinja   kao i  računajući  i  na  donacije  lokalnih   privrednih  društava  i  pojedinaca  tokom 2011.  godine.

*******

Zakonske odredbe   koji  definišu  i  regulišu   “sigurnost  hrane” , propisuje  obavezu  uspostavljanja samokontrole  utemeljenih  na sistema  HACCP  (  Hazard Analysis  and Critical Control Point )  za  sve  subjekte  u  poslovanju  i  radu  sa  hranom.

Cilj  uspostavljenja  sistema samokontrole  je  prevencija  i smanjenje  rizika  od   potencijalnih  opasnosti  na  minimum  i stavljanje  na  tržište  ili  upotrebu  zdravstveno  bezbedne  hrane.

Obzirom  da  Crveni  krst  Subotica – gradska organizacija   program  narodne kuhinje  realizuje od 1993.  godine,   i  trenutno    priprema 1.000   kuvanih obroka  dnevno  za najugroženije  građane Grada  Subotica,  uz  svesrdnu  podršku  Zavoda  za  javno  zdravlje   pristupila  je  utvrđivanju   neophodnih  mera  i  postupaka  da se  ukupan  proces  prijema, skladištenja, pripremanja  i transporta   hrane  bude  definisana  uz  uspostavljanje   normi  i procedura  koji  su  propisani  sistemom HACCP   prvenstveno u cilju   zaštite  zdravlja   svih  korisnoika  programa narodne kuhinje.

Očekuje se da se  sve  procedure  vezano za sistem HACCP   budu  primenjeni  od  01. januara  2012. godine

 

 

 

pročitajte više…