logo crveni krst
logo crveni krst


Sabirne akcije

01 02

Sabirna akcija garderobe, udžbenika i sl. već je godinama ustaljena i sa sigurnošću možemo reći da je taj vid humanitarne pomoći veoma bitan činilac u humanitarno programskim aktivnostima Crvenog krsta Subotica.

Ponekad je mala pomoć preventivno veoma jaka mera i može da spreči neslućene posledice. Tako je i u slučaju kada govorimo o pomoći koju realiozuje Crveni krst Subotice unayad vi[e godina.

Prema najnovijim podacima u Subotici se oko 30 % stanovništva nalazi ispod granice siromaštva, odnosno u stanju socijalne potrebe.

Dosadašnjim akcijama smo se bezbroj puta uverili da naši sugrađani imaju razumevanja za lica koja su u stanju socijalne potrebe. Sve to potvrđuje i podatak da svake godine u sabirnim akcijama prikupimo zavidnu količinu odeće, obuće, posteljine i sl. Akciji prikupljanja garderobe uključila se 2007. godine i predškolska ustanova Naša radost tako što su prikupljenu garderobu usmerili prema Crvenom krstu Subotica koji je kasnije izvršio distribuciju prema krajnjim korisnicima.

Posebno je važno istaći donaciju AD «Željezničar» Konfekcija Subotica koji svake godine poklanja u humanitarne svrhe radi realizacije socijalno-humanitarnih programa na teritoriji Subotice novu garderobu iz sopstvenog asortimana u količini od oko 1.500 kg.

Unazad više godina Crveni krst Subotice na godišnjem nivou iz sabirnih akcija, donacija pravnih i fizičkih lica obezbeđuje odeću i obuću u količinama od 15 do 20 tona što se neposredno distribuira najugroženijim licima po mesnim zajednicama na području Grada Subotice uz učešće velikog broja volontera organizacije.

Zainteresirani sugrađani odeću i obuću mogu predati u prostorijama Crvenog krsta Subotica od ponedeljke do petka u vremenu od 8 do 15 časova. Info tel: 024/ 621 – 101

„Naše malo, može biti mnogo, za one koji nemaju ni malo“

Pročitajte više…