logo crveni krst
logo crveni krst


Služba traženja

briga-stari

Služba traženja je posebna služba Crvenog krsta Srbije koja prikuplja podatke, daje obaveštenja i vodi evidenciju o žrtvama rata. Deluje na osnovu obaveza propisanih Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata i Dopunskim protokolima I i II uz te konvencije.

Pročitajte više…