logo crveni krst
logo crveni krst


Trgovina ljudima ili Human Trafficking

trgovina ljudima

Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, jer najdrastičnije ugrožava ljudska prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja. Zbog sve izraženije globalizacije na različitim nivoima, i trgovina ljudima je postala svetski problem.

Međunarodne organizacije raspolažu različitim podacima o broju ljudi koji godišnje postanu žrtve trgovine ljudima i u profitu koji se ostvaruje od ove kriminalne aktivnosti.

Pored socijalno-ekonomskih faktora, ipak, najmračniji izvori ove patnje su organizovane kriminalne grupe koje se među sobom lako sporazumevaju „jezikom zarade“, a ljudska bića tretiraju kao i u davnooj istoriji: „oruđe koje govori“.

Ako  želite   priključite se  aktivnom praćenju   događaja  na temu  antitrafficing na  sledećoj  adresi:

http://groups.google.com/group/stoptrafficking 

……………………………………………………………………….

U vremenu  od  26.  do 29.  aprila 2011. godine  gruma  mladih  volontera  Subotičke  organizacije  učestvovala je na   seminaru  za buduće  predavače –  edukatore na Zlatiboru  u organizaciji Crvenog  krsta  Srbije 

Polaznici  su  bili   g<đica NATAŠA  MARIČIĆ I g-din GORDAN  VALENT.

………………………………………………………………………..

Dana  12.  maja 2011.  godine  u bioskopu  ” Eurosinema ”  prikazan  je  film ” SESTRE”  koji  se  bavi  problemom trgovine ljudima. Projekciji  filma  učestvovao je veliko  broj  omladinaca  Crenog  krsts Subotica – gradske  organizacije.

………………………………………………………………………..

Pročitajte više…