logo crveni krst
logo crveni krst


Polno prenosive infekcije

polno prenosive infekcije Svetska Zdravstvena Organizacija (SZO) je još 1975 godine predložila da se naziv polne ili venerične bolesti promeni u STD Sexually Transmitted Diseases , odnosno u Bolesti koje se prenose seksualnim kontaktom.

Danas, u svetu se sve više koristi skraćenica STI, a kod nas je prevod PPI -polno prenosive infekcije, mada se može naići i na skraćemicu PPB- polno prenosive bolesti.

U PPI spada, za sada, oko 20-tak infekcija , od kojih 5 spada u klasične polne infekcije koje podležu obaveznom prijavljivanju, dok ostalih 15-tak, iako su polne infekcije ne podležu zakonskoj prijavi. Zbog toga stvaran broj inficiranih u nekoj sredini nije moguće utvrditi. Neka ispitivanja u svetu pa i kod nas potvrdila su da u poslednjih 20 godina dolazi do porasta polnih infekcija .

Pročitajte o najčešćim infekcijama…