logo crveni krst
logo crveni krst


Promocija zdravi stilova života

Kroz zdravstveno preventivne aktivnosti koje u kontinuitetu provodi, Crveni krst Subotica – gradska organizacija, prepoznao je važnost usvajanja i primene zdravih stilova života i zdravih navika, kao i važnost upoznavanja šire populacije sa svim štetnim uticajima i posledicama zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Naša organizacija prepoznala je svoju ulogu u ovoj aktuelnoj zdravstvenoj problematici i kroz svoje angažovanje na podizanju svesti, prvenstveno mladih ljudi, čitavim nizom preventivno- edukativnih sadržaja radi na promociji zdravih stilova života.

Dosadašnja iskustva su pokazala da planski i periodično (u skladu sa Kalendarom zdravlja) sprovođene vršnjačke edukacije, imaju veliku ulogu u prevenciji upotrebe psihoaktivnih supstanci i usvajanju zdravih stilova života.

Definisane ciljeve moguće je postići kontinuiranim i konstantnim radom, dobro osmišljenim aktivnostima i uključivanjem što više mladih ljudi u ove aktivnosti bilo kao edukatore bilo kao  slušaoce.

Najvažnije aktivnosti Crvenog krsta Subotica – gradske organizacije na ovom planu u narednoj godini biće:

1. Obeležavanje 31. januara – Nacionalnog dana protiv duvanskog dima. Ovaj dan se obeležava uličnom akcijom distribucije informativnog materijala i uručivanjem voća za svaku bačenu kutiju cigareta, održavanjem tribina, predavanjima u školama i drugim mestima gde se stanovništvo i mladi okupljaju. Na akciji se deli namenski informativni materijal.

2. Obeležavanje 7. aprila – Svetskog dana zdravlja – prigodnim aktivnostima. U saradnji sa našim stalnim lokalnim partnerima, organizuju se ulične promotivne akcije, održavaju se tribine, organizuju se predavanja u školama i drugim mestima gde se stanovništvo okuplja, sprovodi se kviz „Šta znaš o Crvenom krstu, šta znaš o zdravlju“ u različitim sredinama sa učešćem učenika osnovnih I srednjih škola. Ova aktivnost sprovodi se u saradnji sa osnovnim  i srednjim školama.

3. Obeležavanje 31. maja – Svetskog dana borbe protiv pušenja. Ovaj dan se obeležava distribucijom promotivnog materijala, uličnim akcijama kao što je uručivanje voća za svaku bačenu kutiju cigareta, održavanjem tribina, predavanjima u školama i u samoj organizaciji Crvenog krsta Subotica.

4. Obeležavanje 26. juna – Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge u saradnji sa našim stalnim lokalnim partnerima i sportskim ustanovama i distribucijom propagandnog materijala kroz ulične manifestacije, predavanja, anketiranja građana.

5. Prevencija bolesti zavisnosti sprovodi se putem vršnjačkih edukacija i tribina za mlade volontere i aktiviste organizacija Crvenog krsta,kao i za učenike završnih razreda osnovnih škola na teritoriji grada Subotice, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Subotica.

Ove aktivnosti su posebno intenzivirane u novembru mesecu kada se obeležava mesec borbe protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

6. Obeležavanje Svetskog dana srca – krajem septembra. Ovaj dan obeležava se u saradnji sa Domom zdravlja Subotica – uličnom akcijom distribucije informativnog materijala, merenjem krvnog pritiska stanovništva i drugih zdravstvenih usluga, održavanjem tribina, predavanjima…

7. Učešće u različitim manifestacijama promocije zdravlja na opštinskom, gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou kao i delovanje u preventivnom smislu bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.

Očekivani rezultati: – edukacija roditelja i angažovanje vršnjačkih edukatora treba da doprinesu smanjenju rizičnog ponašanja mladih i smanjenju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

U sprovođenju aktivnosti podržavaju nas: Crveni krst Srbije, Crveni krst Vojvodine, Ministarstvo zdravlja, Nacionalna komisija za borbu protiv pušenja, Institut za javno zdravlje Srbije “ dr Milan Jovanović Batut”.

Naši stalni lokalni partneri su: Zavod za javno zdravlje Subotica, Dom zdravlja Subotica, Zdravstvena ustanova apoteka Subotica, kao i  brojne NVO organizacije.