logo crveni krst
logo crveni krst


Selu u pohode

Od   januara   2011.  godine   realizuje  se  program  pod  nazivom  SELU  U  POHODE      u  partnerstvu sa  Zavodom za javno zdravlje  Subotica ,  Dom zdravlja Subotica Služba za  prevenciju  i Zdravstvenom ustanovom Apoteka iz Subotice.

Osnovni  cilj   akcije  jeste  da se    građanima  u ruralnom  području   omogući  i obezbedi   dostupnost  preventivnim  aktivnostima   zdravstenih  ustanova    koje  se  realizuju  po njihovim  godišnjim  planovima  kao i shodno  kalendaru  zdravlja   koji  promoviše  Crveni krst Subotice – gradska  organizacija.

Za  realizacoiju   kompletnog  programa   Crveni krst Subotica – gradska organizacija  obezbeđuje  mazterijalnu  i tehničku  logistiku   zajedno sa  medijskom  promocijom.

Tokom  kalendarske  godine   predviđa se  ukupno   24   akcije .

 

1.    Opis standardnih aktivnosti kod izvođenja akcije      „selu  u pohode“ :

–         merenje pritiska

–         merenje šećera u krvi

–         merenje masnoća u krvi (holesterol, trigliceridi)

–         merenje telesne visine i težine

–         merenje obima struka

         određivanje BMI – indeksa telesne mase i procenta masnog tkiva

–         saveti lekara i farmaceuta

–         prikupljanje starih lekova

–         distribucija promotivnih materijala

 

 

 

2.    Dodatne   aktivnosti  kod   izvođenja  akcija     „Selo u pohode“ :

 

a.                PAPA (uzimanje brisa cerviksa kod žena) – radi ginekolog

b.                Pregled dojke – radi lekar

c.                Pregled stolice na okultno (skriveno) krvarenje  (kod muške i kod žene u uzrastiod 50 do 69 godina)

d.                Testiranje žena u menopauzi za faktore rizika  osteoporoze