logo crveni krst
logo crveni krst


Radne akcije

Članstvo    Crvenog krsta Subotice  je  uvek  od vremena  osnivanja  pa do  danas krasila  vrlina ,želja i opredeljenost  za  dobrovoljnim radom  .  U  proteklim  godinama   posebno je bio izražen  dobrovoljni rad   u  realizaciji   programskih  aktivnosti.  No  u sveu tome  posebno  mesto  zauzimaju  RADNE   AKCIJE   vezano  za   rekonstrukciju  i  dogradnju   objekta Crvenog krsta Subotica  koja je sagrađena   davne   1891 godine.
Adaptacija  objekta  kao i dogradnja započeta je  2001 godine  i  okončana je    aprila  2005  godine.U  proteklih  nekoliko  godina  veliki  broj  omladinaca  volontera  kao i zaposleni u Sekretarijatu   su svesrdno  pomagali   radom   da se  objekat   osposobi  i da se  dovede u  stanje  u kojem se danas nalazi   sa  ciljem  omogućavanja   realizacije  svih  obaveza  i programa  koji su  predviđeni  mandatom  organizacije.


Omladina Crvenog krsta Subotica – gradske  organizacije  bila  je nosilac  radne  akcije  uređivanja   dvorišta  organizacije  kao i  sređivanje  novih  magacinskih  prostora za  distribuciju  paketa hrane i  garderobe.

Akcija  je održana  dana  20.  avgusta  2011.  godine