logo crveni krst
logo crveni krst


Humani BILBOARD

Od   01.  januara  2009.  godine  Crveni krst Subotice  raspolaže sa   dva  bilborda  na  području  Grada  Subotica.    Planski     u toku  kalendarske godine    oko  90  dana    isti  će se  koristiti za  promovisanje   osnovnih  vrednosti  organizacije   i   popularizaciju  aktivnosti.

U  preostalom  delu  godine    bilbordi  se  izdaju   radi  oglašavanja  pravnim  licima  i  privrednim  subjektima  a   prihod  od izdavanja    biće  usmereni ciljano  za    socijalno-humanitarne aktivnosti  vezano  za  decu.

Za  više  informacija   budite  ljubazni  nazovite   telefon    024 /  621 – 101