logo crveni krst
logo crveni krst


Iznajmljivanje sala za konferenciju i seminare

Crveni kst Subotica – gradska  organizacija u okviru svog  objekta  nudi uslugu iznajmljivanja sala za konferencije, seminare  i  prezentacije.

Cenovnik:

Učionica:                   1.500,00 din. + PDV / 1h
Biblioteka:                 1.500,00 din. + PDV / 1h
Amfiteatar:                2.000,00 din + PDV / 1h

Svečana sala              2.500,00 din + PDV / 1 h

Rezervacije na telefon 024/ 621-101

* svaka prostorija se može zakupiti najmanje   2  sata.

01

02