logo crveni krst
logo crveni krst


Istorijat spasilaštva na vodi

 

“Onaj ko spasi život jednog čoveka,

Se veruje da je spasio čitav svet”

 

Služba spasavanja  na vodi  u  okviru  Crvenog  krsta   Subotica osnovana  je   1997  godine  kao  prva  takva  na  prostoru  SR Jugoslavije  ( Republike Srbije ).

Zahvaljujući  velikom  entuzijazmu  aktivista   kao i profesionalaca    spasilaštvo na vodi  se  razvija i  funkcioniše  kao jedina  služba  takvog  profila u  zemlji  sve  do   novembra   2004  godine.

U cilju   obezbeđivanja   višeg  nivoa  kvaliteta  obuke   četiri  predstavnika Crvenog krsta Subotice    stiče  kvalifikaciju    instruktora  u  Crvenom krstu Nemačke gradu  Halle.

Zahvaljujući    uloženom  radu,  postignutim  rezultatima  i stalnom  kreativnom  doprinosu  u razvoju  i predlaganju   normativnog  regulisanja   oblasti spasilaštva na vodi, Crveni krst Subotica – gradska  organizacija   je   od  nacionalnog društva    dobila   status Centra za  obuku  spasioca na  vodi  ali  bez   odgovarajuće  normativne  i  finansijske  podrške.

Važno je napomenuti  da  nacionalno drušvo ni  do  današnjeg  dana  nije   usvojio  i  utvrdio  normativno  uređenje   oblasti spasilaštva na vodi,  niti je   utvrdio  nastavni plan i program   osposobljavanja  za   određena  zvanja   a koja bi  bila usaglašena   i  sa  aktuelnim  odredmaba   važećih  zakona    ( Zakon  o vodama Sl.  glasnik RS broj: 30/2010 ).
spacer
Crveni krst Subotica je od 1997 do 2005. godine intenzivno radio na kvalitetnoj pripremi sopstvenih instruktora koji su u Centru za obuku spasilaca na vodi u Subotici obučili puno  mladih entuzijasta  budućih spasioca  za pružanje pomoći utopljenicima.

spacer

SSnV Crvenog krsta Subotica 2005 godine broji 30 aktivnih spasioca na vodi i 11 instruktora koji raspolažu sa međunarodnim dozvolama DRK za instruktore.
Centar za obuku spasilaca na vodi je ” prihvatio  obavezu  ”  za obuku i proveru  znanja  i sposobnosti  postejećih spasilaca na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine a zbog nastalih okolnosti  i na teritoriji cele Republike Srbije.

Od 2002. godine instruktori Centra za obuku spasilaca na vodi obučavaju i spasioce na vodi na molbu  Crvenog krsta Crne Gore u Centru za obuku spasilaca na vodi Sutomore gde je od strane instruktora iz Subotice obučeno 150 spasilaca na vodi.  Bitno je napomenuti da je u Republici Crnoj Gori  pitanje  spasilaštva  na vodi jasno  regulisano Zakonom o morskom dobru.

Od   2010.   gpodine  zbog  nepostojanja  normativnog uređenja   oblasti, Upravni odbor  Crvenog krsta  Subotica – gradske organizacije  na svojoj sednici  održane dana  17.  juna 2010  godine ( II sednica u mandatnom periodu 2010 – 2014  ) doneo je sledeće   odluke:

U cilju   prevazilaženja    problematike  normativno  neuređenosti  oblasti spasilaštva  na vodi  u okviru nacionalnog društva  – Crvenog krsta Srbije,  pokrenuti  ponovnu  inicijativu    za  usvajanje    normativnih akata ( Pravilnika  i nastavnog  plana  i  programa ) sa  potrebnim  izmenama i dopunama     na  sednicama nadležnih   Komisijama  i sednicama Upravnog odbora  sa ciljem da se  postigne najmanje  isti  nivo uređenosti i ove oblasti  kao što je to u  oblasti prve pomoći.

 

Do  usvajanja   normativnih akata  na nivou Crvenog krsta Srbije  koji  normatovno uređuju  oblast spasilaštva na vodi  u skladu sa  zakonima,  svi raspoloživi resursi  ( materijalni i kadrovski )  mogu se koristiti  isključivo u  preventivno –  edukativne  svrhe  u radu sa  podmlatkom  i omladinom  u  neposrednoj saradnji sa obrazovnim ustanovama na području Grada Subotica.

 

Stavlja se van snage odluka  usvojena na XII. sednici Odbora  održanog dana 26.08.2008. vezano za anagažovanje i rad SSnV. 

                Svi  do sada  u zemlji ili inostranstvu edukovani  volonteri  iz oblasti  spasilaštva na vodi  a koji su  i  članovi Crvenog krsta Subotica,  vredni  su volonterski kadar  za  organizaciju  i   njihovo angažovanje u duhu  ove odluke je   dobrodošla   uz  isključivo   korišćenje  prostornih  kapaciteta  Crvenog krsta  Subotica – gradske organizacije   za  okupljanje, teoretsko usavršavanje i  druženje.

Sva  materijalno tehnička sredstva  do sada  dobijena ili nabavljena   služe  isključivo   za  realizaciju   planskih  aktivnosti –  edukacije    ciljnih grupa na osnovu usvojenog Plana rada Crvenog krsta Subotica   za konkretnu kalendarsku godinu   utvrđenih  u  skladu sa    nomenklaturom i grupisanjem  aktivnosti Crvenog krsta   Srbije,  i isti su deponovoni    uskladišteni  u  skladištu  Crvenog krsta Subotica – gradske organizacije.

Klikom na ikonu možete preuzeti prezentaciju “Istorijat spasilaštva na vodi”.

pdf izv