logo crveni krst
logo crveni krst


Upotreba i zaštita znaka Crvenog krsta

Znak crvenog krsta na belom polju, usvojen je još na osnivačkoj konferenciji Međunarodnog komiteta za pomoć vojnim ranjenicima (od 1976. godine Međunarodni komitet Crvenog krsta) 1863. godine, kao znak te novoosnovane organizacije.

Usvajanjem Ženevske konvencije za poboljašanje sudbine ranjenika u vojskama u ratu od 1864. godine ovaj znak je ozvaničen kao znak zaštite ustanova i lica koji se bave zbrinjavanjem ranjenika.
U ratu 1876. godine Turska je kao odgovarajući znak zaštite prvi put upotrebila znak crvenog polumeseca, ali je on zvanično priznat kao ravnopravni znak zaštite tek 1929. godine, u revidiranoj Ženevskoj konvenciji za poboljšanje sudbine ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu.

znakovi

Pročitajte više…