logo crveni krst
logo crveni krst


Ženevske konvencije

Pravila ratovanja rođena su u sukobu oružanih snaga na bojnom polju.
Do sredine devetnaestog veka, ova pravila su bila običajna po svojoj prirodi, priznata pošto su postojala od davnina i odgovarala zahtevima civilizacije. Sve civilizacije su razvile pravila sa ciljem da se smanji nasilje – čak i u ovoj institucionalizovanoj formi nasilja koju zovemo rat – pošto je ograničavanje nasilja u samoj biti civilizacije.

Stvaranjem međunarodnog prava kao materije o kojoj se saglašavaju vladari, na osnovu prakse države i saglasnosti, Grotius i drugi tvorci javnog međunarodnog prava stvorili su put da to pravo stekne univerzalne dimenzije, bude primenljivo i u miru i u ratu, kao i u različitim kulturama i civilizacijama.

Ipak , vizionar devetnaestog veka HENRY DUNANT bio je pravi pionir savremenog međunarodnog humanitarnog prava. pročitajte više…